Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Praha-Hradčany

Římskokatolická farnost Praha-Hradčany je územním společenstvím římských katolíků v rámci I. pražského vikariátu arcidiecéze pražské. Jako farní kostel slouží svatovítská katedrála.

Farnost byla zřízena současně s diecézí r. 973. Matriky jsou vedeny od r. 1606. Starší názvy farnosti: Ad S. Vitum; Metropol. Domkirche S. Veit; Praha IV. Ad S. Vitum; Praha 1 – Hradčany – sv. Vít; Sacra Metropolitana Ecclesia ad s. Vitum; U sv. Víta.

Kostely na území farnosti

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, farní kostel

Adresa: Hrad III. nádvoří, Praha 1 – Hradčany

Bazilika sv. Jiří, filiální kostel

Adresa: Nám. u sv. Jiří, Praha 1 – Hradčany

Jedná se o druhý kostel na Pražském hradě. Základy byly položeny kolem roku 920 knížetem Vratislavem I. Roku 973 byl založen klášter benediktinek jehož součástí se stal i kostel.

Kostel Všech svatých, kapitulní kostel Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském

Adresa: Nám. u sv. Jiří, Praha 1 – Hradčany

Na území hradčanské farnosti se nachází též kostel Všech svatých spravovaný Kolegiátní kapitulou Všech svatých na Hradě pražském.

Kostel sv. Benedikta (Karmel), klášterní kostel Řádu bosých bratří blahoslavené Panny Marie z hory Karmel

Adresa: Hradčanské nám. 184/3, Praha 1 – Hradčany

Na dohled pražského hradu se nachází též kostel sv. Benedikta , který je v péči řádu bosých karmelitánů.

Kostel sv. Jana Nepomuckého, kostel vojenské duchovní správy

Adresa: Kanovnická 72/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany

Na území hradčanské farnosti se nachází též vojenský kostel sv. Jan Nepomuckého spravovaný římskokatolickou duchovní správou u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha - Hradčany.

Bohoslužby

Přehled pravidelných i mimořádných bohoslužeb naleznete zde

Kontakt

Kontaktní údaje

Adresa: Vikářská 38/4, Praha 1 – Hradčany
E-mail: katedrala@efara.cz
Datová schránka: sa46rtm
IČ: 63108071
Bankovní spojení: 19-5513030267/0100

Farář

Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš
Tel.: +420 603 978 076
E-mail: milan.hanus@efara.cz

© 2023 Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

Navrhl sykora.design | Do chodu uvedly Webotvůrci & utima.cz