Poutní návštěva

„Bůh nás volá na cestu spásy, jeho milost ať je s vámi se všemi.“

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je právem považována za nejvýznamnější kulturní památku naší země. Je rovněž vnímána jako svého druhu symbol státnosti, neboť je úzce svázána s českými dějinami. Především však byla budována jako dům modlitby a bohoslužby, jako nejdůležitější duchovní centrum naší země, jako její nejvýznamnější poutní místo. Svatovítská katedrála je místem, kde se nacházejí hroby pěti českých zemských patronů a množství dalších významných relikvií křesťanského světa.

Proto jsou do katedrály zvláštním způsobem zváni věřící a poutníci – nejen k účasti na pravidelných i svátečních liturgiích, ale i mimo liturgický provoz k individuální modlitbě či jako organizované poutní skupiny.

Poutníci (jednotlivci či rodiny), kteří přicházejí za účelem modlitby, mají bezplatný vstup i během turistického návštěvního provozu, a to na vyžádání u pracovníků kustodní služby při vchodu do katedrály (v případě potřeby je možno kontaktovat pracovníky provozu katedrály na tel. čísle +420 724 558 889 nebo +420 734 648 727). Každý pátek se v eucharistické kapli koná celodenní výstav Nejsvětější Svátosti.

Organizované skupiny poutníků se musejí k návštěvě objednat nejméně tři dny předem na adrese katedrala@efara.cz. Skupiny poutníků doprovázené katolickým knězem mohou také slavit mši svatou v eucharistické kapli katedrály.

Pravidelné bohoslužby v katedrále

Kromě poutní návštěvy lze využít taktéž pravidelného liturgického programu. Program naleznete v sekci Bohoslužby.

Dozvědět se více

Děkujeme, že při návštěvě katedrály respektujete tato základní omezení