Poutní návštěva

Kontakt pro poutní návštěvy
katedrala@kapitula.cz

„Bůh nás volá na cestu spásy, jeho milost ať je s vámi se všemi.“

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je hlavním poutním místem pražské arcidiecéze. Chrám, který svým významem přesahuje její hranice je proto všem poutníkům a věřícím otevřen. Přijměte pozvání do vzácné architektonické perly, kde můžete prozkoumat i prožít duchovní odkaz naší víry – uvnitř prvního chrámu v celé zemi, místa, kde bývali korunováni čeští králové, stejně tak místa, kde mnozí z českých panovníků nalezli místo svého posledního odpočinku.

Svatovítská katedrála ke kulturní a náboženský skvost, k němuž směřují mnozí poutníci nejen z naší země ale i ze zahraničí. Poutníci, ať už jednotlivci anebo ve skupině, jsou zváni, aby přišli do katedrály a zúčastnili se pravidelných bohoslužeb. Při té příležitosti se mohou též zastavit k modlitbě u hrobů českých světců. K návštěvě hrobů českých světců a k soukromé modlitbě v chórové kapli, kde je uchovávána Nejsvětější svátost, mohou přijít i mimo dobu pravidelných bohoslužeb.

Skupiny poutníků doprovázené vlastním knězem mohou po předchozím ohlášení (alespoň 3 dny předem) slavit mši sv. v chórové kapli. Pro objednání lze použít e-mailovou adresu katedrala@kapitula.cz.

 

Je třeba, aby doprovázející kněz předložil personálu sakristie potvrzení vlastního ordináře osvědčující, že je knězem a že na jeho straně nejsou kanonické překážky (tzv. celebret).

Pravidelné bohoslužby v katedrále

Kromě poutní návštěvy lze využít taktéž pravidelného liturgického programu. Program naleznete v sekci Bohoslužby.

Dozvědět se více

Děkujeme, že při návštěvě katedrály respektujete tato základní omezení