Umělecká díla

Architektura

Svatovítská síťová klenba

Svatovítská síťová klenba

1352-1399

Po smrti prvního architekta (Matyáše z Arrasu) se stavebních prací a návrhů ujímá Petr Parléř. Ten se projevil jako odvážný reformátor gotického slohu. Svým myšlením v mnohém předběhl dobu užitím prvků typických pro pozdně gotické stavitelství jako jsou visutý svorník, síťová a hvězdicová klenba, velké množství vnějších opěrných oblouků a pilířů a další.

Přečíst si více

Obrazy

Vitráže

Vitráže

1344-1929

Vitráže jsou již neodmyslitelnou součástí katedrály, věděli jste ale, že ty nejzajímavější jsou zde teprve „krátce“? Západní část katedrály byla dostavěna až v roce 1929, spolu s dostavbou bylo osazeno několik nových vitráží od velikánů české umělecké scény jako jsou Alfons Mucha, František Kysela, Max Švabinský, Cyril Bouda a Karel Svolinský.

Poslední soud

Poslední soud

1370–1372

Mozaika zlaté brány zobrazuje křesťanský soud nad lidmi v soudný den, kdy by měl být každý člověk souzen a dostane se buď do nebe, nebo do pekla. Celek je rozdělen do tří částí, kde kromě tradičních motivů, jako je Kristus v roli soudce s přímluvci, zde nalezneme také klečícího Karla IV. a jeho čtvrtou manželku Alžbětu Pomořanskou.

Sochy

Ukřižování (oltář)

Ukřižování (oltář)

František Bílek – 1899

Katedrála sv. Víta ukrývá kromě bohaté historie také celou řadu moderních uměleckých děl. Jedním z nich je například vyřezávaný oltář od Františka Bílka. Dílo, vyřezané z mnoha druhů dřevin se za symbolickou cenu dostalo až k prezidentu Masarykovi, který jej věnoval katedrále. V dnešní době na něj pohlížíme jako na vynikající řezbářskou práci konce 19. století.

Užité umění

Svatovítský poklad

Svatovítský poklad

od 10. století

Jedná se soubor desítek historických předmětů nevyčíslitelné hodnoty. Používány byly především v liturgii a při významných církevních událostech. Jednotlivé části pokladu velmi často obsahují relikvie svatých. Historie pokladu sahá až do 10. století, tedy do období Přemyslovců, a dnes se jedná o největší chrámový poklad v Česku a jeden z největších v Evropě. Asi nejznámějším zástupcem pokladu je ostatkový kříž, relikviářová busta sv. Václava nebo české korunovační klenoty.

Přečíst si více

Děkujeme, že při návštěvě katedrály respektujete tato základní omezení