Aktuality & články

Současné dění i střípky minulosti. Přečtěte si rozhovory s těmi, kdo katedrálu tvoří a nechte se nalákat k návštěvě katedrály připravovanými událostmi i příběhy, které vás přenesou do její historie. Vyhledávat můžete dle témat a klíčových výrazů.

Poděkování za Noc kostelů

Poděkování za Noc kostelů

V pátek 7. června proběhla v katedrále Noc kostelů – festival otevřených chrámů, který má sakrální prostor přiblížit lidem všech (ne)vyznání. Zaznělo vyzvánění svatovítských zvonů, sólová i komorní hudba a návštěvníci si mohli prohlédnout normálně nepřístupné prostory pražského velechrámu. Duchovní potravu nabídla mše svatá od 18:00 a závěrečné požehnání. 

Pozvánka na červnové bohoslužby doprovázené sborovým zpěvem

Pozvánka na červnové bohoslužby doprovázené sborovým zpěvem

Zveme vás na červnové bohoslužby v katedrále, které budou zpěvem doprovázet naše i zahraniční sbory. 

Varhanní festival již potřinácté

Varhanní festival již potřinácté

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu pořádá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha třináctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Svatovítské varhanní večery.

Děkujeme, že při návštěvě katedrály respektujete tato základní omezení