Pořad bohoslužeb o svátcích, památkách a výročích konaných v bočních kaplích katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Pořad bohoslužeb o svátcích, památkách a výročích konaných v bočních kaplích katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Římskokatolická farnost u svatého Víta, Václava a Vojtěcha ve spolupráci s Metropolitní kapitulou u svatého Víta v Praze zahájila na jaře roku 2024 cyklus mší svatých nazvaný „Putování po katedrále“. Tento cyklus má za cíl obnovit duchovní život v bočních kaplích katedrály. 

 

Datum

Svátek, výročí, příležitost

Umístění

14. února

Den úmrtí biskupa Podlahy

Nová arcibiskupská kaple

18. března

Den úmrtí kardinála Vlka

Nová arcibiskupská kaple

31. března (první vhodný pátek následující po tomto dni)

svátek sv. Kvída, patrona kostelníků

Ostatková kaple

23. dubna

svátek sv. Vojtěcha

kaple sv. Vojtěcha

30. dubna

svátek sv. Zikmunda

kaple sv. Zikmunda

16. květen

svátek sv. Jana Nepomuckého

hrob sv. Jana Nepomuckého

17. května

Den úmrtí kardinála Berana

kaple sv. Anežky České

31. května

svátek Navštívení Panny Marie

kaple Navštívení Panny Marie

15. června

svátek sv. Víta

hrob sv. Víta

24. června

svátek Narození Jana Křtitele

kaple sv. Jana Křtitele

10. července

začátek bitvy o Británii

kaple Schwarzenberská

22. července

svátek sv. Máří Magdalény

kaple sv. Máří Magdalény

26. července

svátek sv. Anny

kaple sv. Anny

4. srpna

Den úmrtí kardinála Tomáška

Nová arcibiskupská kaple

29. srpna

svátek Stětí Jana Křtitele

kaple sv. Jana Křtitele

14. září

Povýšení svatého Kříže

kaple sv. Kříže

16. září

svátek sv. Ludmily

kaple sv. Ludmily (Křestní)

19. září

svátek sv. Januária

Ostatková kaple

28. září

svátek sv. Václava

kaple svatého Václava

21. října

svátek bl. Karla I.

Císařská kaple

22. října

svátek sv. Jana Pavla II.

kaple sv. Jana Nepomuckého

1.listopadu

svátek Všech svatých

Ostatková kaple

2. listopadu

památka všech věrných zemřelých

kaple sv. Vojtěcha

13. listopadu

svátek sv. Anežky České

kaple sv. Anežky České

27. listopadu 2024

Červená středa

kaple Thunovská

30. listopadu

svátek sv. Ondřeje

kaple sv. Ondřeje

Mše svaté se konají ráno v 07:00 v bočních kaplích katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

Změny v programu vyhrazeny. 

Pro bližší informace navštivte Facebook katedrály

Aktuality & články

 • Měla být svatovítská katedrála barokní perlou Hradčan? Giovanni Domenico Orsi a jeho dílo

  Měla být svatovítská katedrála barokní perlou Hradčan? Giovanni Domenico Orsi a jeho dílo

  V letošním roce uplyne 390 let od narození významného italského architekta a stavitele, který se zajímavým způsobem zapsal do stavebních dějin naší katedrály. 

 • Svatojánské putování po katedrále

  Svatojánské putování po katedrále

  Již příští pondělí 24. června budeme opět putovat po katedrále. Na tento den totiž připadá svátek Narození Jana Křtitele a v kapli právě tohoto předchůdce Ježíše Krista bude v 07:00 sloužit P. Jozef Sudor mši k jeho oslavě.

 • Poděkování za Noc kostelů

  Poděkování za Noc kostelů

  V pátek 7. června proběhla v katedrále Noc kostelů – festival otevřených chrámů, který má sakrální prostor přiblížit lidem všech (ne)vyznání. Zaznělo vyzvánění svatovítských zvonů, sólová i komorní hudba a návštěvníci si mohli prohlédnout normálně nepřístupné prostory pražského velechrámu. Duchovní potravu nabídla mše svatá od 18:00 a závěrečné požehnání. 

 • Pozvánka na červnové bohoslužby doprovázené sborovým zpěvem

  Pozvánka na červnové bohoslužby doprovázené sborovým zpěvem

  Zveme vás na červnové bohoslužby v katedrále, které budou zpěvem doprovázet naše i zahraniční sbory. 

 • Varhanní festival již potřinácté

  Varhanní festival již potřinácté

  Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu pořádá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha třináctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Svatovítské varhanní večery.

 • Drahokamy a historie korunovačních klenotů

  Drahokamy a historie korunovačních klenotů

  Není to jen Svatováclavská koruna s čepičkou, ale celý soubor klenotů, které dnes katedrála chrání. Právě tak, jak tomu mělo být dle původního pokynu Karla IV. Přesto, že klenoty bylo nutné v dobách válek často ukrývat mimo Pražský hrad, soubor koruny s poduškou, královského jablka a královského žezla, jejich pouzder a královského roucha je dnes opět umístěn v Korunní komoře Svatovítského chrámu.

 • Zvony katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha

  Zvony katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha

  Jižní věž katedrály ukrývá celkem sedm zvonů. Zatímco nejstarší zvon Václav pochází již z roku 1542, trojice nejmladších, které nahrazují své předchůdce rekvírované a zničené během 2. světové války, byly odlity až v roce 2012. Ani nejstarší ze zvonů tak není v katedrále původní.

 • Katedrála jako centrum vědění

  Katedrála jako centrum vědění

  Počátky svatovítské kapituly lze spatřovat v kolegiu kněží (collegium cleri) při kostele svatého Víta na Pražském hradě, jimž bylo svěřeno, aby připravili vše potřebné pro zřízení samostatné diecézní správy. Když se v roce 973 stala Praha biskupským sídlem podléhajícím mohučskému metropolitovi, stalo se zmíněné kolegium svatovítských kněží katedrální kapitulou. Zakládací listina se ale, na rozdíl například od té karlštejnské, bohužel nedochovala.

 • Stručná historie architektury v katedrále sv. Víta

  Stručná historie architektury v katedrále sv. Víta

  Katedrála svatého Víta je nejen vyjádřením vztahu člověka k Bohu, ale nezbytně i mistrovské architektonické dílo. Ať už se rozhodnete obdivovat její gotickou klenbu, úchvatné vitráže, zdobnou fasádu anebo majestátní věže, za každým z těchto momentů stojí významné jméno české architektury.

Děkujeme, že při návštěvě katedrály respektujete tato základní omezení